REGULAMIN

 

Regulamin uiszczania składek członkowskich
w Uczniowskim Klubie Sportowym Mały Wojownik


 Składka miesięczna za zajęcia mieszanych sztuk walki:


 zajęcia 2 x w tygodniu (wrzesień 2020 – czerwiec 2021) wynosi 130 zł;
 zajęcia 1 x w tygodniu (wrzesień 2020 – czerwiec 2021) wynosi 90 zł.


 Składka w formie gotówki przekazywana jest trenerowi lub wpłacana jest przelewem na konto:
UKS Mały Wojownik Nr: 55 1090 1014 0000 0001 3727 5477
 W tytule przelewu należy podać: Numer Szkoły, Imię i Nazwisko dziecka, miesiąc opłaty.


 W przypadku rodzeństwa opłata wynosi 120 zł od każdego z dzieci.


 W przypadku zapłaty po 10-tym, będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 20 zł.


 W przypadku, gdy w miesiącu trener przeprowadzi mniej niż połowę planowanych zajęć, wtedy
opłata miesięczna jest zmniejszona o połowę.


 W razie nieobecności dziecka przez cały miesiąc, będzie pobierana stała opłata 40 zł,
gwarantująca rezerwację miejsca w grupie.


 W przypadku rezygnacji z zajęć po pierwszym treningu opłat nie pobieramy.

 

 

Wróć do poprzedniej strony