PŁATNOŚCI

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA ZAJĘCIA MIESZANYCH SZTUK WALKI:

  •      ZAJĘCIA 3 X W TYGODNIU = 200 ZŁ

  •      ZAJĘCIA 2 X W TYGODNIU = 150 ZŁ

  •     ZAJĘCIA 1 X W TYGODNIU = 110 ZŁ

                                                                                  -W PRZYPADKU RODZEŃSTWA ŁĄCZNA OPŁATA JEST MNIEJSZA O 20 ZŁ,

-W PRZYPADKU ZAPŁATY PO 10-TYM, BĘDZIE POBIERANA DODATKOWA OPŁATA W WYSOKOŚCI 30 ZŁ,

-W PRZYPADKU, GDY W MIESIĄCU TRENER PRZEPROWADZI MNIEJ NIŻ POŁOWĘ ZAJĘĆ,

OPŁATA CZŁONKOWSKA ZOSTANIE ZMNIEJSZONA O POŁOWĘ,

-W RAZIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA PRZEZ CAŁY MIESIĄC, BĘDZIE POBIERANA STAŁA OPŁATA 50 ZŁ,

GWARANTUJĄCA REZERWACJĘ MIEJSCA W GRUPIE,

-W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAJĘĆ PO PIERWSZYM TRENINGU OPŁAT NIE POBIERAMY.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA JEST KWOTĄ STAŁĄ, NIEZALEŻNIE OD FAKTYCZNYCH OBECNOŚCI DZIECKA W ZAJĘCIACH.

W PRZYPADKU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB, KWESTIE PŁATNOŚCI ROZPATRYWANE SĄ INDYWIDUALNIE.

 

 

SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ PROSIMY UISZCZAĆ NA NIŻEJ PODANE KONTO BANKOWE:

 

UKS MAŁY WOJOWNIK

UL. CZUMY 8, 01-355 WARSZAWA

NUMER KONTA: 55 1090 1014 0000 0001 3727 5477

 

 

UWAGA!

BARDZO PROSIMY DOKŁADNIE TYTUŁOWAĆ PRZELEWY. W TYTULE WPŁATY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ

: IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA, MIESIĄC ZAJĘĆ, MIEJSCE ZAJĘĆ.

Wróć do poprzedniej strony