PŁATNOŚCI

 

CZŁONKOWIE KLUBU MAJĄ OBOWIĄZEK UISZCZAĆ COMIESIĘCZNĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ

 

 

 

  • W PRZYPADKU GDY DZIECKO UCZĘSZCZA NA TRENINGI RAZ W TYGODNIU – 90 ZŁ MIESIĘCZNIE

  • W PRZYPADKU GDY DZIECKO UCZĘSZCZA NA TRENINGI DWA RAZY W TYGODNIU – 130 ZŁ MIESIĘCZNIE

 

  • W PRZYPADKU RODZEŃSTWA OPŁATA OD KAŻDEGO Z DZIECI WYNOSI – 120 ZŁ MIESIĘCZNIE

-       W PRZYPADKU ZAPŁATY PO 10-TYM, BĘDZIE POBIERANA DODATKOWA OPŁATA W WYSOKOŚCI 20 ZŁ

-       W PRZYPADKU, GDY W MIESIĄCU TRENER PRZEPROWADZI MNIEJ NIŻ 4 ZAJĘCIA,

ZOBOWIĄZANY JEST UMOŻLIWIĆ ODROBIENIE ZAJĘĆ W INNYM TERMINIE.

-       W PRZYPADKU, GDY W MIESIĄCU TRENER PRZEPROWADZI MNIEJ NIŻ POŁOWĘ ZAJĘĆ,

OPŁATA CZŁONKOWSKA ZOSTANIE ZMNIEJSZONA O POŁOWĘ

-       W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAJĘĆ PO PIERWSZYM TRENINGU OPŁAT NIE POBIERAMY

 

 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA JEST KWOTĄ STAŁĄ, NIEZALEŻNIE OD FAKTYCZNYCH OBECNOŚCI DZIECKA W ZAJĘCIACH.

W PRZYPADKU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB, KWESTIE PŁATNOŚCI ROZPATRYWANE SĄ INDYWIDUALNIE.

 

 

SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ PROSIMY UISZCZAĆ NA NIŻEJ PODANE KONTO BANKOWE:

 

UKS MAŁY WOJOWNIK

UL. CZUMY 8, 01-355 WARSZAWA

NUMER KONTA: 55 1090 1014 0000 0001 3727 5477

 

 

UWAGA!

BARDZO PROSIMY DOKŁADNIE TYTUŁOWAĆ PRZELEWY. W TYTULE WPŁATY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ

: IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA, MIESIĄC ZAJĘĆ, MIEJSCE ZAJĘĆ.

Wróć do poprzedniej strony